ThiemeMeulenhoff lesbrieven

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff stelt de volgende lesbrieven beschikbaar voor de Dag van de Franse taal:

Mon vlog (onderbouw)

Civilisation & Littérature (bovenbouw)

Le francais dans le monde (klas 3 havo/vwo)

La francophonie’ (klas 5/6 vwo)

Antwoordbladen bij deze opdrachten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij ThiemeMeulenhoff.

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft bij een eerdere gelegenheid een algemene lesbrief ontwikkeld over de verspreiding van de Franse taal wereld­wijd. Klik op de afbeelding om deze te downloaden.

ThiemeMeulenhoff Lesbrief-Francophonie