Over het project

De Dag van de Franse taal is een initiatief van een aantal personen en organisaties die het belangrijk vinden dat leerlingen worden gestimuleerd om Frans te kiezen. Het idee om het vak Frans op een feestelijke manier schoolbreed onder de aandacht te brengen werd in 2013 geboren op het Valuascollege in Venlo. De sectie Frans organiseerde daar een grootschalige Franse dag met workshops over onderwerpen als muziek, sport, geschiedenis of gastronomie. Collega’s van andere vakken droegen hun steentje bij met lessen over thema’s als het klimaat van Frankrijk en of ‘1000 Years of Annoying the French‘. De dag werd afgesloten met een Franstalig concert. De dag was een groot succes en heeft volgens de vaksectie Frans hun vak op de kaart gezet. Een verslag van de Franse dag werd gepubliceerd in Levende Talen.

De Ronde Tafel Frans meende datI affiche Valuas dit voorbeeld navolging verdient en heeft met ingang van 2014 de tweede donderdag in november uitgeroepen tot landelijke Dag van de Franse taal. Scholen in het hele land organiseren op die dag activiteiten die hun leerlingen motiveren en enthousiasmeren voor het vak Frans. Daarbij valt te denken aan filmvoorstellingen, vakoverstijgende projecten over Frankrijk, workshops rond typisch Franse onderwerpen, lezingen van Frankrijkkenners of excursies naar bedrijven en organisaties. En natuurlijk wordt het schoolgebouw zoveel mogelijk in Franse sferen opgetuigd!

Aan de eerste editie van de landelijke Dag van de Franse taal deden circa 250 scholen mee. In 2015 was dat aantal gestegen tot boven de 400, ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland. Hieruit blijkt dat de formule aanslaat en dat docenten Frans zeer gemotiveerd zijn om het belang van hun vak  op deze manier te onderstrepen. Ook andere sectoren binnen en buiten het onderwijs (media, bedrijfsleven) haken inmiddels aan bij het evenement.

Om de deelnemende docenten te ondersteunen bij de organisatie van de Dag van de Franse taal, stellen wij op deze website lesbrieven en voorlichtingsmateriaal beschikbaar. Daarnaast zoeken wij sponsors en externe partners die gastlessen of workshops kunnen aanbieden aan de deelnemende scholen. Hebt u suggesties daarvoor? Lees hier meer.

De Ronde Tafel Frans nodigt alle vaksecties Frans uit om zich aan te melden  voor de Dag van de Franse taal, niet alleen wanneer zij het schoolbreed aanpakken naar voorbeeld van het Valuascollege, maar ook als zij een meer bescheiden aanpak kiezen en de Dag van de Franse taal alleen binnen de eigen lessen aandacht krijgt. Iedere docent die zich aanmeldt, krijgt toegang tot het digitale projectmateriaal.