Over het project

 De Dag van de Franse taal is oorspronkelijk een initiatief van een aantal personen en organisaties die het
belangrijk vinden dat leerlingen worden gestimuleerd om Frans te kiezen. Het idee om het vak Frans op een feestelijke manier schoolbreed onder de aandacht te brengen werd in 2013 geboren op het Valuascollege in Venlo. De sectie Frans organiseerde daar een grootschalige Franse dag met workshops over onderwerpen als muziek, sport, geschiedenis of gastronomie. Collega’s van andere vakken droegen hun steentje bij met lessen over thema’s als het klimaat van Frankrijk en of ‘1000 Years of Annoying the French‘. De dag werd afgesloten met een Franstalig concert. De dag was een groot succes en heeft volgens de vaksectie Frans hun vak op de kaart gezet. Een verslag werd gepubliceerd in Levende Talen.

De Ronde Tafel Frans meende dat dit voorbeeld navolging verdient en heeft met ingang van 2014 de tweede donderdag in november uitgeroepen tot landelijke Dag van de Franse taal. Het doel is om het economische en culturele belang van het Frans in Nederland te onderstrepen en de keuze voor het schoolvak Frans bevorderen door jongeren te interesseren voor de Franstalige wereld. Verder draagt de organisatie van deze dag bij aan bewustwording van de talen en culturen van onze buurlanden en stelt jongeren in staat om het belang van interculturele communicatie te begrijpen.

Scholen in het hele land organiseren op die dag activiteiten die hun leerlingen motiveren en enthousiasmeren voor het vak Frans. Daarbij valt te denken aan vakoverstijgende projecten en workshops rond typisch Franse onderwerpen, filmvoorstellingen, lezingen van Frankrijkkenners of excursies naar bedrijven en organisaties. 

Aan de eerste editie van de landelijke Dag van de Franse taal deden circa 250 scholen mee. Nu is dat aantal gestegen tot ruim boven de 400, ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland. Hieruit blijkt dat de formule aanslaat en dat docenten Frans zeer gemotiveerd zijn om het belang van hun vak  op deze manier te onderstrepen. Ook andere sectoren binnen en buiten het onderwijs (media, bedrijfsleven) haken inmiddels aan bij het evenement. Sinds vorig jaar worden de docenten gestimuleerd om het accent te leggen op alle aspecten van van de hedendaagse francofone cultuur en op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het wereldburgerschap van de leerlingen.

De Ronde Tafel Frans nodigt alle vaksecties Frans uit om zich aan te melden  voor de Dag van de Franse taal, niet alleen wanneer zij het schoolbreed aanpakken, maar ook als zij een meer bescheiden aanpak kiezen en de Dag van de Franse taal alleen binnen de eigen lessen aandacht krijgt. Iedere docent die zich aanmeldt, krijgt toegang tot het digitale projectmateriaal.