Dictée TV5Monde

TV5MONDE biedt sinds jaar en dag een rijke hoeveelheid materiaal aan om het Frans te onderwijzen (zie enseigner.tv5monde.com). Een van de middelen die docenten kunnen inzetten in de klas is La dictée d’Archibald.

tv5In het kader van de Dag van de Franse taal heeft TV5MONDE op verzoek van de Alliance Française des Pays-Bas een serie dictees ontwikkeld voor de ERK-niveaus A1 t/m C2. Deze kunnen worden gebruikt bij de lokale afdelingen van de Alliance Française, op middelbare scholen en in het voorgezet onderwijs.

afpb

Hoe werkt het?

Voor de VO-docenten die deelnemen aan de Dag van de Franse taal worden de dictees van niveau A1, A2, B1 en B2 op 9 november de hele dag beschikbaar gesteld via de website van de Alliance Française des Pays-Bas (klik hier).

Hebt u de dictees op een ander moment nodig of wilt u een dictee op C1- of C2-niveau afnemen? Mail dan naar pedagogie@alliance-francaise.nl.