HET CONCEPT

Ontvang een jonge en enthousiaste taalassistent Frans een dag op je school en laat aan je leerlingen zien dat ze al heel veel met Frans kunnen doen. Bovendien kan het ook heel erg leuk zijn! Het project Le français voyage is een succesvol initiatief van de Table ronde pour le français. In het kader van dit project kunnen alle middelbare scholen in Nederland een eendaags bezoek krijgen van een taalassistent uit België, Frankrijk of Zwitserland. Tijdens dit bezoek zal de taalassistent, onder toezicht van een docent Frans, een heel lesuur leuke activiteiten met eerste-, tweede- en derdejaars leerlingen ondernemen. En dit allemaal in de doeltaal!        

Een laagdrempelige internationaliseringsactiviteit op school organiseren, het principe doeltaal = voertaal toepassen, aan de slag met activerende werkvormen gaan, meer aandacht aan het spreken geven, variatie in je lessen brengen, dat kan allemaal dankzij Le français voyage [LFV].  Het enige dat de docenten Frans moeten doen, is de praktische aspecten van het bezoek voorbereiden en tijdens de les van de taalassistent actief aanwezig zijn. De docent blijft verantwoordelijk voor het goede verloop van de les.

Voor meer informatie, kunt u ons altijd mailen: trf.lfv@gmail.com.  

LESMATERIAAL

Om meer inhoud te geven aan een ontmoeting tussen een jonge Franstalige francofoon en uw klas, zou de Table ronde pour le français het op prijs stellen dat u de lesmateriaal, gekoppeld aan het ERK, gaat gebruiken.

Onder het kopje “Activités à mener en classe”, vindt u allerlei activiteiten die u in uw lessen kunt doen. Ze zijn gerangschikt per thema en kunnen een aanvulling vormen in uw lessen. Het staat u vrij deze materialen te gebruiken. Deze materialen zijn gemaakt door de taalassistenten van de voorafgaande jaren.

In 2020 heeft de « Table ronde pour le français » besloten om het project « le français voyage » af te lasten in verband met het coronavirus. De aard van de activiteiten van de taaldocenten en het reizen van school naar school gingen niet samen met de maatregelen die genomen werden om het virus terug te dringen.

Le programme Le Français voyage est soutenu par TV5Monde.