Dag van de Franse taal

De Dag van de Franse taal - la Journée du français aux Pays-Bas - is een initiatief van de Ronde Tafel Frans en heeft als doel de keuze voor het Frans als examenvak te bevorderen. Door op een leuke manier bezig te zijn met hedendaagse Franse cultuur, de rol van het Frans in studie en beroep en de verbinding met andere vakken, ervaren de leerlingen: Le français, c'est sympa, pratique, partout et pour tous !

Het is inmiddels een traditie dat op de tweede donderdag van november honderden scholen in het voortgezet onderwijs in het teken staan van de Franse taal en cultuur. De vaksecties Frans organiseren dan speciale themalessen en workshops, vaak in samenwerking met andere vakken, en nodigen gastsprekers en artiesten uit om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vak. 

Ook leerkrachten van basisscholen die op deze manier invulling willen geven aan het kerndoel Wereldburgerschap, zijn van harte welkom mee te doen.  

Rendez-vous à tous le 12 novembre prochain !

ERVARINGEN

Door een schoolbrede Franse dag te organiseren hebben wij ons vak op kaart gezet en ervaren dat veel collega’s Frankrijk een warm hart toedragen. Het zelfvertrouwen van onze vakgroep is hierdoor toegenomen.
Yvonne Schoolmeesters, Valuascollege Venlo

Videoboodschap

Ambassadeurs

Sponsors Dag van de Franse taal