Talenland lesmateriaal

Uitgeverij Talenland biedt toegang tot een Espace virtuel met een grote hoeveelheid digitaal lesmateriaal (filmpjes, nieuwsberichten, interactieve oefeningen), steeds met uitgebreide handleidingen voor leerling en docent. Een deel van het materiaal is gratis toegankelijk als u een account aanmaakt.

Ter gelegenheid van de Dag van de Franse taal stelt Talenland een aantal lesbrieven beschikbaar via onze website.

Uit de serie C’est d’actualité:

Uit de serie TICE: