Lesmateriaal van Grandes Lignes

Lesbrieven

Kahootquiz francophonie

Deze quiz over de Franstalige wereld is ingedeeld volgens de bekende categorieën van het Triviantspel: aardrijkskunde, amusement, geschiedenis, kunst & literatuur, wetenschap & natuur en sport & ontspanning. De quiz is nu ook beschikbaar als Kahoot en kan zo eenvoudig gespeeld worden in de klas. Ga naar de Kahootquiz.

Wilt u meer informatie ontvangen? Stuur een bericht naar grandeslignes@noordhoff.nl en/of volg de nieuwsbrief en de Facebookpagina van Grandes Lignes.